SAMMIC FMC14 רשתות צלוח 14 מ"מ 15/32 "

. "32 / SAMMIC FMC DICING GRIDS 14 MM 15
קוביות רשת FM לשימוש עם דיסקיות FC
תפוחי אדמה לקמח ירקות OMELETTS ND פירות
העובי תלוי בשילוב דיסקים ורשתות

Compare

תיאור

. "32 / SAMMIC FMC DICING GRIDS 14 MM 15
קוביות רשת FM לשימוש עם דיסקיות FC
תפוחי אדמה לקמח ירקות OMELETTS ND פירות
העובי תלוי בשילוב דיסקים ורשתות