"SAMMIC FR מגרסת דיסקים 4 מ"מ 5/32"

דיסקיות גרידה לירקות, גבינה, לחם, אגוזים, אלמונדות, וכו '. ודיסקיות לגרידה לחם, גבינה קשה, שוקולד וכו '
דיאמטר דיסק: 205 מ"מ
מד חיתוך: 4 מ"מ

Compare

תיאור

דיסקיות גרידה לירקות, גבינה, לחם, אגוזים, אלמונדות, וכו '. ודיסקיות לגרידה לחם, גבינה קשה, שוקולד וכו '
דיאמטר דיסק: 205 מ"מ
מד חיתוך: 4 מ"מ