סירמן או D.34 65 מ"מ TH 1.78

או D.34 65 מ"מ TH 1.78
עבור VORTEX 30
VORTEX 35
VORTEX 40
VORTEX 45
VORTEX 50
יכול להיות זהה או הוחלף
SIRMAN-IB4104006

Compare

תיאור

או D.34 65 מ"מ TH 1.78
עבור VORTEX 30
VORTEX 35
VORTEX 40
VORTEX 45
VORTEX 50
יכול להיות זהה או הוחלף
SIRMAN-IB4104006