טומלינסון A2H1- L / BB / 173STPB – מכלול עליון כחול

טומלינסון
A2H1- L / BB / 173STP B
מכלול עליון כחול
יכול להיות החלפה שווה
1009312 -טומליסון

Compare

תיאור

טומלינסון
A2H1- L / BB / 173STP B
מכלול עליון כחול
יכול להיות החלפה שווה
1009312 -טומליסון